2020 mogen we met recht een bewogen jaar noemen. Het is een understatement om te zeggen dat COVID-19 ons werk heeft beïnvloed. Eén ding dat wij geleerd hebben in deze tijd van beperkingen is dat we met de juiste dosis creativiteit en doorzettingsvermogen doelen hebben kunnen bereiken die we van te voren niet mogelijk achtten.

Woonbegeleiding ziet er dit jaar heel anders uit dan vorig jaar. Maar dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers hebben we de kwaliteit van de begeleiding naar onze cliënten weten te waarborgen. Zo verplaatsen we gesprekken die normaal in de woonkamer plaatsvinden naar de achtertuin waar we een veilige afstand kunnen bewaren. Of nog beter: we maken een mooie wandeling of fietstocht waarbij afstand houden geen enkel probleem is en de cliënt en woonbegeleider tegelijkertijd de lichaamsbeweging krijgen die we zo hard kunnen gebruiken in deze uitdagende tijd. Waar face-to-face contact niet mogelijk is, maken we volop gebruik van alle communicatiekanalen die we vandaag de dag gelukkig tot onze beschikking hebben.

We zijn bijzonder trots dat wij in 2020 de certificatie-audit voor de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector succesvol hebben doorlopen en hiermee officieel HKZ gecertificeerd zijn. Het keurmerk maakt zichtbaar dat in onze organisatie de cliënt altijd centraal staat en dat wij onze interne processen op orde hebben om dit te waarborgen.

Wat wij zeer mooi vinden om te zien is dat gemeenten ons steeds vaker weten te vinden om te sparren over een casus. Samen bereiken we zo veel meer. Dankzij de korte lijnen met gemeenten schakelen we sneller zonder dat hier tijdrovende bureaucratische processen bij aan te pas komen. Hierdoor blijft de focus 100% op de burger. Ook de samenwerking met ketenpartners is op topniveau dit jaar. Een bijzondere vermelding gaat hierbij uit naar loods040, Novadic-Kentron, Stevig en GGzE. Gestroomlijnde samenwerkingen zoals deze zijn absoluut noodzakelijk om de juiste hulp te kunnen bieden aan de hulpbehoevende burger.

Niet alleen gemeenten en ketenpartners zoeken in 2020 de samenwerking met ons op. Ook hulpbehoevende burgers vragen actief om hulp en communiceren op steeds hoger niveau met onze woonbegeleiders. Dit resulteert in een betere begeleiding waarbij cliënten ook zelf in staat zijn om de regie te pakken. Dit vergroot de zelfredzaamheid enorm en stelt ons in staat om de zorg af te schalen en de begeleiding succesvol af te sluiten.

Wat ons het meeste bij zal blijven uit 2020 zijn de mooie mensen die wij mogen helpen met ieder een bijzonder verhaal. Verhalen met ups & downs, maar die uiteindelijk met vereende krachten tot een goed einde komen. Aan iedereen waar we mee hebben samengewerkt in 2020: bedankt voor het vertrouwen! We wensen jullie allen een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe.