Op 16 februari 2023 heeft Bijster Care een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle Naasten van Verslaafden.

Een moment waarbij we stil stonden bij de problematiek waar de Naasten van Verslaafden mee kampen en we toneel als middel hebben ingezet.

We hebben in het kort voorlichting gegeven over wat ambulante woonbegeleiding is en hoe we het doen. Daarnaast hebben we 2 toneelvertoningen geëvalueerd aan de hand van verschillende theorieën, o.a. het rouwproces van Elisabeth Kübler-Ross en de dramadriehoek.

Tot slot hebben de studenten van de opleiding Fontys Toegepaste Psychologie een presentatie gegeven over hun prachtig onderzoek wat o.a. de informatiebehoefte is van de Naasten van Verslaafden.

In de onderstaande video is de voorlichtingsavond terug te bekijken.