Concreet maken van de hulpvraag

Ieder woonbegeleidingstraject begint met het concreet maken van jouw hulpvraag. Het begeleidingsplan is hier leidend in. Dit plan is de houvast en leidraad voor je gehele begeleiding. In het begeleidingsplan gaan we uit van jouw gewenste situatie. Hoe die situatie er precies uitziet, bepalen we samen. We gaan tijdens de begeleiding namelijk uit van jouw eigen kracht. Alleen dan vinden we de motivatie die nodig is om de weg naar herstel voorgoed in te slaan.

Bepalen van doelstellingen en acties

Met de gewenste situatie als uitgangspunt bepalen we jouw doelstellingen op de levensgebieden van het 8-fasemodel. We zorgen ervoor dat deze doelen altijd SMART zijn. Wanneer zowel jij als de woonbegeleider tevreden zijn met de gezette doelstellingen, verbinden we hier concrete acties aan. Deze acties moeten gaan leiden tot het behalen van de doelstellingen.

Het begeleidingsplan vormt de rode draad tijdens jouw begeleiding, maar dit betekent niet dat het plan statisch is. Integendeel! We evalueren structureel of de acties leiden tot het gewenste resultaat. Waar nodig stellen we de acties of doelstellingen tussentijds bij.

“Ik zie het begeleidingsplan als onze gereedschapskist. Wanneer we op pad gaan, hebben we onze gereedschapskist altijd bij ons. Op locatie pakken we het gereedschap eruit dat we nodig hebben om de doelstellingen te behalen” – Bart Bijster, eigenaar Bijster Care

Methodieken

Binnen het begeleidingsplan maken we gebruik van een aantal methodieken die jou gaan helpen met het behalen van je doelen.