Verslavingszorg kan anders!

De verslavingszorg in Nederland wordt steeds duurder. Een stijgend aantal burgers maakt gebruik van beschermd wonen, terwijl dit aantal juist zou moeten dalen. Dit is niet in het belang van de burger, bovendien legt het een grote druk op de maatschappij en de begroting van gemeenten. Bijster Care vindt dat het anders kan, dat het anders moet! Wij zijn ervan overtuigd dat burgers met een verslaving het beste af zijn in hun eigen woonomgeving. Ieder mens heeft recht op zelfstandigheid en alleen dan vinden zij de intrinsieke motivatie die nodig is voor structurele verbetering.

Vanuit de kracht van de burger

Bijster Care biedt gespecialiseerde woonbegeleiding met hart en ziel om het beste uit de mens te halen. Met gediplomeerde medewerkers vergroten wij de zelfredzaamheid van de verslaafde burger door gebruik te maken van de kracht van het individu en zijn/haar sociale netwerk. Het woord woonbegeleiding zegt eigenlijk alles, we behandelen niet, maar we begeleiden. Dat betekent: op een praktische manier, vanuit de eigen kracht van de burger, orde op zaken stellen. Dit doen we bij de burger thuis. Waar we veel zien en horen en waar we direct tekenen van gebruik, crimineel gedrag of lichamelijke verwaarlozing kunnen signaleren. Een plek vanwaar we direct kunnen helpen en kunnen fungeren als oren en ogen van ketenpartners.

Ontdek hoe wij onze woonbegeleiding aanpakken

De weg naar verbetering

Onze begeleiding is praktisch van aard en 100% gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. Omdat iedere situatie uniek is, begint elke begeleiding bij het concreet maken van de hulpvraag. Dit doen wij met een begeleidingsplan. In dit plan onderscheiden we negen levensgebieden die voor een groot deel overeenkomen met onderdelen van de Zelfredzaamheid-Matrix.