Concreet maken van de hulpvraag

Ieder woonbegeleidingstraject begint met het concreet maken van de hulpvraag. Het begeleidingsplan is hier leidend in. Dit plan is de houvast en leidraad voor de gehele begeleiding. In het begeleidingsplan gaan we uit van de gewenste situatie. Hoe die situatie er precies uitziet, bepalen we samen met de cliënt. We gaan tijdens de begeleiding namelijk uit van de eigen kracht van de verslaafde burger. Alleen dan vinden we de intrinsieke motivatie die nodig is om de weg naar herstel voorgoed in te slaan.

Bepalen van doelstellingen en acties

Met de gewenste situatie als uitgangspunt bepalen we doelstellingen op de levensgebieden van het 8-fasemodel. We zorgen ervoor dat deze doelen altijd SMART zijn. Wanneer zowel de cliënt als de woonbegeleider tevreden zijn met de gezette doelstellingen, verbinden we hier concrete acties aan. Deze acties dienen te leiden tot het behalen van de doelstellingen.

Het begeleidingsplan vormt de rode draad tijdens de begeleiding, maar dit betekent niet dat het plan statisch is. Integendeel! We evalueren structureel of de acties leiden tot de gewenste doelstellingen. Waar nodig stellen we de acties of doelstellingen tussentijds bij.

“Ik zie het begeleidingsplan als onze gereedschapskist. Wanneer we op pad gaan, hebben we onze gereedschapskist altijd bij ons. Op locatie pakken we het gereedschap eruit dat we nodig hebben om de doelstellingen te behalen” – Bart Bijster, eigenaar Bijster Care

Methodieken

Binnen het begeleidingsplan maken we gebruik van een aantal methodieken die ons helpen in het behalen van de doelstellingen.