Bijster Care is een kleine, maar dynamische organisatie met één speerpunt: gespecialiseerde woonbegeleiding. Het woord woonbegeleiding zegt eigenlijk alles, we behandelen niet, maar we begeleiden. Dat betekent: op een praktische manier, vanuit de eigen kracht van de mens, orde op zaken stellen. Dit doen we bij de mensen thuis. Waar we veel zien en horen en waar we op een praktische maar zeer effectieve manier kunnen werken aan verbetering in de kwaliteit van leven.

Bij Bijstercare.nl zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige ambulante woonbegeleiding binnen het kader van de WMO. We bieden ondersteuning aan zorgbehoevenden die in hun eigen woning verblijven, waarbij onze focus ligt op het bevorderen van zelfstandigheid en welzijn. Let op: onze zorg is alleen beschikbaar in natura (ZIN); we bieden geen zorg aan via PGB of WLZ.

Helaas zijn we niet in staat om hulp te bieden in gevallen van (dreigende) uithuiszetting of crisissituaties zonder actieve behandeling. We streven ernaar om elke zorgbehoevende een veilige, stabiele woonomgeving te bieden, en onze diensten zijn daarom het meest geschikt voor diegenen die reeds over een passende woonsituatie beschikken.”

Missie – hier staan wij voor!

Bijster Care gelooft dat mensen met een verslaving het beste af zijn in hun eigen woonomgeving. Ieder mens heeft recht op zelfstandigheid. Daarom bieden wij praktische woonbegeleiding met hart en ziel om het beste uit de mens te halen.

Onze visie – hier gaan wij voor!

De verslavingszorg in Nederland wordt steeds duurder. Een stijgend aantal mensen maakt gebruik van beschermd wonen, terwijl dit aantal juist zou moeten dalen. Dit is niet in het belang van de cliënt en het legt een grote druk op de maatschappij en de begroting van gemeenten. Bijster Care wil dit tij keren met een kostenefficiënte vorm van gespecialiseerde woonbegeleiding. Met een klein, maar ervaren team gaat Bijster Care voor zelfstandig wonen voor iedereen waarbij dit haalbaar is.

Onze kernwaarden

Onze geschiedenis

In april 2015 richt Bart Bijster het bedrijf Bijster Care op vanuit zijn expertise op woonbegeleiding voor mensen met een verslaving. In zijn loopbaan van 12 jaar bij Novadic Kentron doet Bart ervaring op met alle vormen van woonbegeleiding: de beschermende woonvorm, de kliniek, groepswoningen en individuele woonbegeleiding.

Wat hem door de jaren heen duidelijk wordt, is dat hij nergens zoveel vooruitgang ziet als bij individuele woonbegeleiding. Mensen helpen in de vertrouwde omgeving van hun eigen huis is waar hij steeds meer in gelooft. Ver weg van de negatieve prikkels van medebewoners en daar waar niet de huisregels van de zorgaanbieder gelden, maar die van de zorgbehoevende.

Wanneer Novadic Kentron juist deze woonvorm afstoot, gaat Bart in gesprek met zijn voormalige werkgever om de mogelijkheid te bespreken dit gat op te vullen. Bart is er inmiddels van overtuigd dat mensen met een verslaving het beste af zijn in hun eigen woonomgeving. Dat zij alleen daar de intrinsieke motivatie vinden die nodig is voor structurele verbetering. Het duurt niet lang voordat Novadic Kentron Bart het groene licht geeft om een eigen bedrijf op te richten. Bijster Care is geboren en krijgt als motto: “ieder mens heeft recht op zelfstandigheid”.

Al snel blijkt dat er een grote behoefte is aan de gespecialiseerde woonbegeleiding die Bart biedt met Bijster Care. Wmo consulenten, woningcorporaties en de GGz ervaren dat de woonbegeleiding ondersteunend is aan een lopende behandeling maar ook goede nazorg kan zijn op een behandeling. Bijster Care groeit hierdoor uit tot de professionele organisatie die het vandaag de dag is. Met een hecht team van 9 gespecialiseerde woonbegeleiders en een ervaringsdeskundige begeleidt Bijster Care op dit moment verslaafde burgers in 20 verschillende gemeenten. Omdat ieder mentaal probleem ook een fysieke kant heeft, biedt Bijster Care naast woonbegeleiding ook therapeutisch boksen om op een lichamelijk actieve manier te werken aan verbetering. Daarnaast is Bijster Care een erkend leerbedrijf voor studenten die interesse hebben om te werken in de verslavingszorg.

Hier zijn wij actief

Bijster Care is actief in de volgende gemeenten.